İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Askaynak; “İnsana, Çevreye ve Topluma Saygı” temel ilkesi doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili aşağıdaki politikaları benimsemektedir:

 

  • Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, ziyaretçilerimizin ve ilgili diğer paydaşların iş sağlığı & güvenliğinin sağlanması,
  • Tüm faaliyetlerde sistematik bir yaklaşımla İş sağlığı ve Güvenliği risklerinin belirlenerek kaynağında önlenmesi veya en aza indirgenmesi, bu amaçla teknolojik gelişmelerin takip edilerek kaynakların bu çerçevede yönlendirilmesi,
  • İş kazaları, meslek hastalıkları ve sağlık bozulmalarını azaltmak amacıyla sürekli iyileştirme faaliyetlerinin planlanması, planlanan hedefler çerçevesinde uygulamaların ve performansın izlenmesi,
  • İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal ve diğer paydaş şartlarına tam uyumun sağlanması,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin, çalışanlar ve tedarikçilerimiz tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi.

 

Çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili istek, görüş ve yaratıcı çözüm önerilerinin desteklenmesi. İmalat sanayine ürün ve hizmet veren Askaynak; OHSAS 18001 İş Sağlığı & Güvenliği Yönetim Sistemini Çevre ve Kalite Yönetimi Sistemleri ile bütünleşik olarak ele almakta ve sürekli geliştirmeyi hedeflemektedir.

 

Revizyon Tarihi: Mayıs 2016

 

Kapsam

Askaynak Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı - Güvenliği Yönetim Sistemi:

  • Tüm faaliyet alanları ve hizmetlerimizi
  • Ürettiğimiz ve pazarladığımız tüm ürünlerimizi ve markalarımızı
  • Şekerpınar TOSB Organize Sanayi Bölgesindeki üretim tesisimizi
  • İstanbul (Tuzla), Ankara, Adana ve İzmir’deki satış ofislerimizi

kapsamaktadır.

Kuruluşun paydaşları olarak; müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, hissedarlar, resmi kurumlar, komşular, toplum ve çevre dikkate alınarak süreçler planlanmıştır.

Sistem tasarımında; müşterilerin tatmini, çalışanların (geçici faaliyetler ve taşeron çalışanları dahil) sağlığı, güvenliği ve katılımı, çevre duyarlılığı, tedarikçi ilişkileri, rekabetçiliğin sürdürülebilmesi, verimliliğin sağlanması hedeflenmiştir.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. "Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi"ni ISO 9001, ISO14001 ve OHSAS 18001 standartlarına uygun olarak kararlılıkla uygulamaktadır. Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri bu standartların revizyonları dikkate alınarak düzenli olarak gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.

 

İletişim

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları el kitabı; portal, web sayfası, panolar, eğitimler ve toplantılar yardımıyla tüm çalışanlara ve ilgili  paydaşlara duyurulur.

Askaynak, şeffaflık politikası çerçevesinde çevresel etkilerini, uygulamalarını, sağlık ve güvenlik olaylarını dış çevrelerle paylaşmayı benimsemiştir. İlgili açıklamaları yapmak/yaptırmak Genel Müdürün yetki ve sorumluluğundadır. Dış çevreden/tüm paydaşlardan gelen şikayetler, talepler Genel Müdürün bilgisi dahilinde kayıt altına alınır ve gerekleri yerine getirilir.


Hemen Teklif Al