Kalite Politikamız

 • Yönetim anlayışımız insana saygıya dayanır.
 • Kalite bir yaşam biçimi olarak benimsenmiştir.
 • Müşteri kalite anlayışımızın odak noktasıdır.
 • Dünyaya ve değişime açık; sürekli gelişmeyi hedefleyen  öncü  girişimcilik ruhu  çalışanlarımız tarafından  paylaşılmaktadır.
 • Topluma ve çevreye saygılı kuruluş olmak ana ilkedir.
 • Katılımcı yönetim sistemi benimsenmiştir.
 • Tüm faaliyetlerin  kuruluşun temel amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda hissedarlara değer yaratacak iş iş  sonuçlarına ulaşmak başlıca sorumluluğumuzdur.
 • Tedarikçilerimizle kalite  anlayışımızın gereği olarak uzun dönemli işbirliği ilkesi doğrultusunda çalışmak esastır.

 

Revizyon Tarihi: Mart 2015

 

Kapsam

Askaynak Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı - Güvenliği Yönetim Sistemi:

 • Tüm faaliyet alanları ve hizmetlerimizi
 • Ürettiğimiz ve pazarladığımız tüm ürünlerimizi ve markalarımızı
 • Şekerpınar TOSB Organize Sanayi Bölgesindeki üretim tesisimizi
 • İstanbul (Tuzla), Ankara, Adana ve İzmir’deki satış ofislerimizi

kapsamaktadır.

Kuruluşun paydaşları olarak; müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, hissedarlar, resmi kurumlar, komşular, toplum ve çevre dikkate alınarak süreçler planlanmıştır.

Sistem tasarımında; müşterilerin tatmini, çalışanların (geçici faaliyetler ve taşeron çalışanları dahil) sağlığı, güvenliği ve katılımı, çevre duyarlılığı, tedarikçi ilişkileri, rekabetçiliğin sürdürülebilmesi, verimliliğin sağlanması hedeflenmiştir.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. "Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi"ni ISO 9001, ISO14001 ve OHSAS 18001 standartlarına uygun olarak kararlılıkla uygulamaktadır. Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri bu standartların revizyonları dikkate alınarak düzenli olarak gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.

 

İletişim

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları el kitabı; portal, web sayfası, panolar, eğitimler ve toplantılar yardımıyla tüm çalışanlara ve ilgili  paydaşlara duyurulur.

Askaynak, şeffaflık politikası çerçevesinde çevresel etkilerini, uygulamalarını, sağlık ve güvenlik olaylarını dış çevrelerle paylaşmayı benimsemiştir. İlgili açıklamaları yapmak/yaptırmak Genel Müdürün yetki ve sorumluluğundadır. Dış çevreden/tüm paydaşlardan gelen şikayetler, talepler Genel Müdürün bilgisi dahilinde kayıt altına alınır ve gerekleri yerine getirilir.


Hemen Teklif Al