Sıkça Sorulan Sorular

Endüstriyel robotlar, üzerine bağlanan ekipmanları veya yükleri bir noktadan başka bir noktaya hareket ettirmek için kullanılan programlanabilir ünitelerdir. Çeşitli endüstriyel uygulamalarda insan faktörünü ortadan kaldırmak için kullanılan bu ünitelere genel olarak endüstriyel robot denilmektedir.

Endüstriyel robotlar günümüzde insanlar için zor ve tehlikeli uygulamalarda sıklıkla kullanılan ve bilinen üretim yöntemlerini değiştirecek ekipmanlardır. Sıklıkla ark kaynağı, punta kaynağı, yükleme-boşaltma, tezgah besleme gibi ağır endüstriyel uygulamalarda kullanılan robotlar insan hatasını ortadan kaldırdığı için düşük hata oranlı seri imalatlar yapmak için ideal ürünlerdir.
Robot kollar insan kolunun yapısını taklit etmek için üretilmiştir. Tıpkı kolumuzdaki gibi belirli sayıda ekleme (robotlarda eksen denilmektedir), belirli uzunluğa ve belirli bir yük kaldırma kapasitesine sahiplerdir. Robotlara bir kumanda sayesinde yapacağı hareketler öğretilmekte ve sürekli olarak programlanmış bu hareketleri tekrar etmeleri beklenmektedir.

Bir robot yapısal olarak daha ağır ve büyük ağırlıkları daha uzağa çalışmaya taşımaya başladıkça robotlardan beklenen bu tekrar yeteneği göreceli olarak azalmaktadır. Tekrar yeteneği bir robotun üç boyutlu düzlemde belirlenen bir noktaya sürekli aynı hassasiyette hareket edip edemediği ile ölçülebilmektedir. Bu nedenle genellikle kullanılan endüstriyel robotlar 3 farklı yapıda olmaktadır. Kısa mesafelere düşük ağırlıkları (örneğin bir devrenin üzerine elektronik parça dizen ) taşıyacak robotlar yapısal olarak oldukça ufak hatta neredeyse bir masa üzerine sığabilecek büyüklükte üretilirken, daha uzak mesafelere daha ağır cisimleri taşıyacak robotlar daha masif kütleye sahiplerdir. Kaynak ve boya gibi uygulamalarda kullanılan robotlar ise taşıyacakları ekipmanın göreceli olarak yük taşıma robotlarına göre daha az olması ancak bu proseslerden beklenen hassaslığı da sağlayabilmeleri için özel olarak tasarlanan ve üretilen robotlardır.
Endüstriyel robotları her zaman yapılacak uygulamaya göre seçmekte fayda vardır. Örneğin kaynak veya boyama gibi hassas uygulamalarda tekrarlama yeteneği yüksek ve görece olarak yükleme kapasitesi yüksek robotların tercih edilmesi gerekmektedir.

İşlem yapılacak yerin konumuna göre robotun erişimini ve buna bağlı olarak kol uzunluğunun doğru tespit edilmesi robot seçimi için diğer önemli bir faktördür. Genellikle doğru robot seçimi robotik entegratörlerin tecrübeleri ve yaptıkları simülasyonlara bağlı olarak kolayca belirlenebilmektedir.

Talep edilen erişime göre seçilen robotların yük taşıma kapasitesinin de kontrol edilmesi önemli bir faktördür. Yapılacak işe göre örneğin kaynaksa kaynak torcu, tel besleme ünitesi, boyama ise boya tabancası gibi ekipmanların ağırlığının düzgün tespit edilmesi robot kullanım ömrünü kısaltacağı ve olası hatalara neden olabileceğinden dolayı sistem tasarımı öncesinde dikkatli seçim yapılması gerekmektedir.
Robot hücresi yapılacak işleme göre robot, pozisyoner, kaide, robot kontrolörü, gerekli güvenlik ekipmanlarını içeren sistemlerdir.

Robotik hücreler temelde iki farklı türde olmaktadır. Entegratörlerin tecrübelerine istinaden tasarlayıp imal ettikleri hazır hücreler kısa sürede üretilebilmeleri ve benzer işlerde daha önceden denenmiş olmaları nedeniyle işlevsel olabilmektedir.

Standart hazır hücreler haricinde pek çok robotik projede müşterinin isteklerine göre sistemler tasarlanmaktadır. Bu durumda hücreler yapılacak işe, beklenen üretim hızına ve kalite taleplerine göre en baştan tasarlanmaktadır.
Tasarlanacak bir robotik sistem için öncelikle müşterilerin ihtiyaçları dinlenmektedir. Müşteriden gelen bilgilere göre ön tasarım ve olası maliyetler çıkartılarak teklifte bulunulmaktadır. Teklifin kabul görmesi halinde müşteriden gelen datalara göre tasarım ekibi robot ve gereken diğer ekipmanlarının seçiminden sonra konstrüksiyon tasarımını tamamlar. Biten tasarımlar üzerinde gerekli kontroller ve simülasyonlar yapılıp tasarım imalat ekibine devredilir. İmalat ekibinin gereken parçaları hazırlamasından sonra montaj tamamlanır. Montaj sonrasında müşteriden gelen parçalar ile programlama çalışmaları yapılarak örnek numuneler hazırlanır ve müşteri nezaretinde sistem onaya sunulur. Sisteme onay verilmesi halinde tüm sistem sökülerek müşterinin üretim alanına sevk edilir ve burada operatör eğitimleri ile birlikte nihai son üretimler gerçekleştirilerek sistem onaya sunularak müşteriye devredilmektedir.
Standart bir robotik sistem görünür ve kolay hesaplanır bir şekilde işçilikten tasarrufa ve yüksek oranda hatasız imalat yapmaya olanak tanımaktadır. Aynı zamanda insan faktörünün ortadan kalkmasına bağlı olarak sarf malzeme ve enerji tüketiminde de ciddi oranda azalma görünür.
Robot çevre birimleri yapılacak işlemde kullanılacak parçaların boyutlarına göre robotun bir kızak üzerinde hareket etmesine olanak tanıyan slider, parçayı farklı ek eksenlerde döndürmeye veya taşımaya yarayan pozisyonerler gibi ekipmanlardır. Genellikle sistemden beklenen üretim hızları arttıkça veya işlem yapılacak parça boyutları robot erişim mesafelerine göre oldukça büyük olduğu durumlarda bu ekipmanların kullanılması gündeme gelmektedir.
Mekanizasyonlar robotik otomasyonlardan çok daha önce seri imalatlarda kullanılmaya başlayan daha basit ve fazla esnek olmayan otomasyon sistemleridir. Genellikle malzeme taşıma besleme, basit kaynak uygulamaları gibi tercih edilen bu tip sistemler robotik otomasyonlara göre daha düşük ilk yatırım maliyetine sahiplerdir.

Sanayide talep edilen birçok basit uygulama için robotik otomasyon sistemleri yerine mekanizasyon tercih edilmesi hem düşük maliyeti hem de kolay operatör eğitimi-kolay bakım gibi nedenlerden ötürü daha mantıklı hale gelmektedir.
Yapılacak yatırımın iki aşamalı olarak değerlendirilmesi yatırımcılar açısından oldukça faydalıdır. İlk yatırım esnasında doğru sistem olduğuna karar verilmesi halinde üreticilerden ödeme planı ve maliyetler ile ilgili ayrıntılı çalışmalar talep edilmelidir. Ancak toplamdaki asıl maliyetlerinizi değiştirecek unsur; kullanım sırasında robotlara verilecek bakımlar, robotlarda kullanılan ekipmanların tüketimi gibi ancak belirli bir tecrübe sonrası tespit edilebilecek maliyetlerdir. Dolayısı ile bu tip maliyetleri önceden tespit edebilmek için üreticilerden b servis ücretleri, kullanacakları ekipmanların ömürleri, bu ekipmanların sarf miktarları ile ilgili ayrıca bir maliyet çalışması talep edilmesinde yarar vardır.
Robotik yatırımlar genellikle düzgün tasarlanmış ve düzgün çalışıyor ise 3-4 yıl aralığında kendini amorti edebilmektedir. Ancak bu süreyi kısaltmak entegratör firmaların uzmanlığı ile ilgilidir. Yaptığı prosese hakim entegratör firma kullandığı ekipmanlar ile ciddi tasarruf yaratabilmektedir. Bu nedenle yapılacak işe göre uzmanlaşmış entegratör firmalar ile çalışmak daha akıllıca olmaktadır.

Hemen Teklif Al