M - 710iC/20L™

ARC Mate M-710iC/20L geniş erişim kapasiteleri sayesinde özellikle çelik konstrüksiyon ,iş makinası parçaları vb parçaların imalatında tercih edilen kaynak robotlarıdır.

Fanuc ARC Mate serisi robotlar özellikle kaynak prosesi için tasarlanmış ve üretilen robotlardır. Yüksek tekrar yetenekleri, Lincoln Power Wave serisi kaynak makineleri ile entegre çalışmaları ve uzun çalışma ömürleri ile ArcMate serisini ön plana çıkartmaktadır. Fanuc ve Lincoln Electric tarafından dünya genelinde gerçekleştirilen stratejik iş ortaklığı sayesinde geliştirilen ortak haberleşme protokolleri, robota ve kaynak makinasına ait tüm özelliklerin tek noktadan kontrol edilebilmesine olanak tanır. Ortak haberleşme protokolleri sayesinde geliştirilen bazı özellikler şunlardır: Geliştirilmiş kaynak seçenekleri olan Touch Sensing, Through Arc, Seam Tracking ve Automatic Torch Recovery ile iş parçasının toleransları, torca ait eğilmeler ve hatalar dengelenebilir. On The Fly özelliği sayesinde kaynak sırasında parametre değişikliği yapmak mümkündür. Stratch Start, Return to Path ve Wire Stick Reset gibi hata algılama ve hata giderme özellikleri sayesinde zor uygulamalarda bile verimliliğin maksimum seviyede tutulması sağlanır.

Teknik Özellikler   Fanuc M-710iC/20L  
Kontrol edilebilir eksenler   6 eksen (J1, J2, J3, J4, J5, J6)  
Erisim   3110mm  
Sabitleme methodu   Zemin,tavan,açılı baglantı  
Çalısma aralığı
( Maksimum hız)
J1 eksen hareketi 360 ° (175° /s)   
  J2 eksen hareketi 225 ° (175 ° /s)   
  J3 eksen hareketi 432 ° (180 ° /s)   
  J4 ekseni büküm har. 400 ° (350 ° /s)  
  J5 ekseni büküm açısı 280 ° (360 ° /s)  
  J6 ekseni büküm har. 900 ° (600 ° /s)   
J3 Eklemdeki makisimum yük   24 kg
Eklemdeki
maks. Moment
J4 ekseni 39 Nm  
  J5 ekseni 39 Nm  
  J6 ekseni 19 Nm  
Eklemdeki
maks. atalet mom.
J4 ekseni 0.88 kg-m  
  J5 ekseni 0.89 kg-m  
  J6 ekseni 0.15 kg-m  
Tekrar edebilirlik   ± 0.15mm  
Agırlık   540 kg  
Çalısma ortamı Sıcaklık 0-45 °C  
  Nem oranı Normal’de %75’den az
(Çig veya don kabul edilmez)
Kısa süreli:%95’den az
(1 ay içerisinde)
 
  Titresim  0.5G veya daha az  

Touch Sense

Üç noktadan kalibrasyon yöntemi ile parça konumu değişse bile robotun hatasız bir şekilde kaynak işlemini tekrar edebildiği prosestir.

Arc Sense

Kaynak işlemi sırasında robotun kaynak ağzını otomatik olarak takip etmesine olanak tanıyan bir prosestir.

Roboguide

Fanuc tarafından geliştirilen Roboguide, bilgisayar yardımı ile robotu programlamaya olanak tanıyan bir yazılımdır.

IR Vision

Kaynaklanacak parçanın kaynak öncesi fotoğrafı çekilerek konumu hassas bir şekilde otomatik olarak robot tarafından ayarlanır. Parçaların montajı ve fikstürlenmesinin zor ve çok hatalı olduğu durumlarda veya kaynak ağzının takip edilmesinin zor olduğu durumlarda IR Vision oldukça kullanışlı bir teknolojidir.


Hemen Teklif Al

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
Kişisel verileriniz, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından ürün ve hizmetlerin sunulması kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. İşbu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin hangi yöntemle elde edildiği, hangi amaçla işlendiği, kimlere hangi amaçlarla aktarıldığı ve veri sahibi olarak kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklara ilişkin olarak bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenmektedir.

1.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
Kişisel verileriniz;
  • Şirkete özel ticari faaliyetlerin kurgulanması, koordine edilmesi, geliştirilmesi, icrası, iş geliştirmeye ve ticari aktivitelere yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası kapsamında;
    • Sizlerle kurulan sözleşmelerin ifası ve sizlerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası,
    • Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,
    • Bilişim teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
    • Kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi,
    • Dışarıdan danışmanlık gibi hizmetlerin alımına yönelik faaliyetlerin takibi, planlanması ve icrası,
    • Sözleşmelerin kurulması ve ifasına yönelik süreçler ile sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi,
  • Ürün ve hizmetlerin kişilere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası kapsamında;
    • Kurum, kurum faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların planlanması ve icrası,
    • Ürün ve hizmetler ile ilgili beğeni, bağlılık, profilleme, memnuniyet çalışma ve analizlerinin gerçekleştirilmesi,
    • Organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası,
    • Sizlere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve icrası,
    • Ürün ve hizmetler ile ilgili pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
  • Talep ve şikayet yönetimi ile satış sonrası süreçlerin kurgulanması ve/veya icrası kapsamında;
    • Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
    • Sizlerle sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
    • Sözleşme ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
  • Kurumsal ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi kapsamında;
    • Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
    • Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve icrası,
  • Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ile hukuki yükümlülüklerin ifasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında;
    • Şirket faaliyetlerinin, şirket politikalarına, yönergelerine, ana sözleşmeye ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesine yönelik organizasyonel yapılanmanın, takibin ve çalışmaların planlanması ve icrası,
    • Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası,
    • Şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının planlanması ve icrası,
    • Verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi,
    • Şirketin veya Şirketin iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin ticari güvenliğine yönelik çalışmaların organize edilmesi, planlanması, icrası ve denetimi
gibi amaçlarla (“Amaçlar”) işlenmektedir.

2.Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketlerine, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına , tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara ve kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ortamlarda, elektronik ortamlarda, e-posta aracılığıyla veya telefon aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin temel hukuki sebep Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulmasına ilişkin süreçlerin yerine getirilmesidir.

4.Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi TOSB, 2. Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden Şirketimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirtilen başkaca yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda daha detaylı bilgilere; www.askaynakautomation.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından; tarafıma reklam ve pazarlama faaliyetlerinin sunulması amacıyla 6698 sayılı Kanun kapsamında özel nitelikli kabul edilmeyen kişisel verilerimin işlenmesini ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketleriyle, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, iş ortaklarıyla, tedarikçilerle ve diğer hizmet sağlayıcılarla paylaşılmasını kabul ediyorum.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

haklarına sahiptir. Bahsi geçen talepler, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne TOSB, 2.Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden yazılı olarak iletilebilecektir.